Jumat, 29 Agustus 2014

Ebook Hayat al-Kulub Online

Ebook Hayat al-Kulub Online
http://opac.pnri.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-36138060&pType=Bibid&pLembarkerja=-1
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah. Hayat al-Kulub  (W 23) 

Naskah cukup baik, kertasnya sudah berwarna kecoklatan, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam dan merah.
Van Ronkel, 1909: hal. 413.
hlm. yg ditulis 159 hlm. kosong: ii.
Judul dalam teks: - , judul luar teks: Kitab Hayat al-Kulub.
Naskah berbentuk Prosa Kertas dengan cap kertas Singa dalam lingkaran: Concordia.
AWAL TEKS: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Al-Hamdu Lillahi Rabbi l-'Alamin Wa sh-Shalatu Wassalamu 'ala Sayyidina Muhammadin Sayyi l-mursalin wa alihi wa shahbihi ajma'in. Artinya, Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia dan yang amat mengasihani akan hambanya yang mu'min di dalam negeri akherat. Bermula segala puji itu bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Bermula rahmat Allah dan salam Allah itu atas penghulu kita dan penghulu sekalian pesuruh dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. AKHIR TEKS: Telah selesai ditulis inilah kitab al-Hayatu l-Kulub pada malam selasa tanggal empat belas hari bulan Rajab tahun seribu dua ratus tujuh puluh tiga. Dan berbetulan pada tanggal 10 hari bulan Maret tahun seribu delapan ratus lima puluh tujuh pukul delapan. Termaktub di dalam kampung Empang, Negeri Bogor. Dan sebagai pula jika ada yang salah hurufnya atau titiknya atau lebih atau kurang haraplah tolong betulkan, janganlah tuan-tuan tertawakan, apalagi jika ditinggalkan ya'ni tiada dibetulkan.
Tuntunan untuk orang yang gemar menuntut kepada jalan akherat, yaitu mencari bekal untuk masuk ke dalam kubur; karena kubur itu adalah yang mesti dimasuki oleh setiap orang. Dilukiskan dalam bentuk cerita, bagaimana saat-saat pindahnya manusia ke dalam kubur, untuk memudahkan segala-galanya, jalan yang paling baik ialah bersembahyang dengan baik.Naskah ini ditulis di Bogor, kampung Empang, Rajab 1273/ 10 Maret 1857
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Adalah Manuskrip Melayu dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.