Minggu, 14 September 2014

Ebook Manuskrip Hikayat Anbiya Online

Ebook Manuskrip Hikayat Anbiya Online
http://opac.pnri.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-36331260&pType=Bibid&pLembarkerja=-1
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah Kuno.  Manuskrip Hikayat Anbiya (W 68).
Keadaan naskah baik, kertas masih baik, tulisan jelas terbaca, menggunakan tinta berwarna hitam pada bagian-bagian tertentu menggunakan tinta berwarna merah.
Van Ronkel1909; halaman 214.
Naskah berbentuk Prosa Kertas impor tebal dengan cap Singa dalam lingkaran: CONCORDIA.
AWAL TEKS: Bismillahi r-Rahman r-Rahim Wabihi nastain al-hamdu Lillahi l-ladzi anzala l-furqani 'ala Muhammadin Sayyidi l-bariyyati dzakara fihi Qishahu l-Anbiya al-madliatiwash-shalati wa s-salami 'ala Muhammadin afdlala l-bariyyati wa'alaalihi l-muthaliharati wa ashhabihi l-bararati n-naqiyyati. artinya: Segala puji itu sabit bagi Allah yang menurunkan ia akan Kuran itu atas nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa salam penghulu segala manusia dan menyatakan ia di dalamnya itu akan segala ceriteranya segala nabi-nabi yang dahulu kala dan rahmat Allah dan salamnya atas nabi Muhammad yang terlebih daripada segala manusia dan atas segala keluarganya yang diwajibkan dan segala sahabatnya yang sangat berbuat bakti lagi suci.AKHIR TEKS:Tamat suratnya itu ceriteranya pada waktu jam pukul tiga pada siang hari Arba'a petang khamis dua puluh tiga hari bulan Zulkaidah tamat Subuh dengan nyatanya Incik Husein orang Bugis diam dikalang menyuratnya tiada baik hatannya sekedarkan boleh dibaca oleh segala incik dan tuan-tuan.
Hampir keseluruhannya sama dengan naskah no.W 67, bahkan dapat dikatakan sebagai lanjutannya. Menceritakan kehidupan Nabi Musa sampai kepada Abdul Muthallib, kakek nabi Muhammad. Selanjutnya menyusul cerita-cerita dari Al-Quran.
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Judul dalam teks: Qisas al-Anbiya, judul luar teks: Hikayat Raja Fir'aun.
hlm. yg ditulis 565 + (i) hlm. kosong: ii, iii, iv, v.
Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.