Rabu, 16 Juli 2014

Ebook Naskah Sirat al- Mustaqim Online

Ebook Naskah Sirat al- Mustaqim Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah atau naskah berjudul   Naskah  Sirat al- Mustaqim (W 3) dalam format FlipBooks yang menampilkan buku dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). 
Van Ronkel, 1909: hal.377 'Catalogus der Meleische Handschriften in het museum van Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschapen'. 'S-Hage: M. Nijhoff. VBG 57. hlm. 109.
Naskah baik, kertas infort tebal, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam dan merah.
Naskah berbentuk Prosa Kertas Eropa dengan cap kertas Singa dalam lingkaran: Vryheid.
Judul dalam teks: Sirat al-Mustaqim , Judul luar teks: Sirat al-Mustaqim
hlm. yg ditulis 288 hlm. kosong: ii,iii,iv.
Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah pada memberi rezki akan sekalian hambanya yang mu'min dan kafir di dalam negeri dunia ini, lagi yang amat mengasihani akan hambanya mu'min di dalam negeri akherat. Al-Hamdu Lillahi l-ladzi hadana shirata l-mustaqim, segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang menjaga kami jalan yang betul. Wama kunna linahtadia laula an hadanallahu l-'Aliyyu 'Azhim. Dan tiada ada kami menunjuki jikalau tiada ditunjuki Allah yang Maha Mulia lagi amat besar akan kami. AKHIR TEKS: Kata Asnawi, yang qias itu jika tiada dengan diniatkannya puasa sunnat, maka hasillah baginya puasa fardu. Dan jika tiada diniatkannya keduanya, maka tiadalah hasil baginya keduanya puasa itu. Bab al-I'tikaf;wallahu a'lam bi sh-shawab.
Kitab ilmu fiqh mazhab Syafi'i yang dihimpun dari beberapa kitab yang mu'tamad, seperti kitab: Minhaju th-Thalibin, Fathul-Wahhab, Hidayatu l-Muhtaj, dan Umdatu s-Salik. Penyusunnya Nuruddin Muhammad Jailani ibn Ali Hasanji ibn Muhammad Hamid ar- Raniri. Uraiannya dimulai dengan membahas bermacam-macam air yang boleh digunakan berwudu, macam-macam najis dan cara menghilangkannya, syarat dan rukun sembahyang serta yang membatalkannya, kaifiyyat shalat musafir, shalat jum'at, shalat berjama'ah, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah shalat. (sumber:pnri.go.id)
Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan buku digitalnya. Untuk baca buku lainnya Klik Ebook.