Senin, 21 Juli 2014

Ebook Naskah Syu'bat Al-Khamsun Online

Ebook Naskah Syu'bat Al-Khamsun Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah atau naskah berjudul   Syu'bat Al-Khamsun  (W 19) dalam format FlipBooks yang menampilkan buku dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). 
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Artinya bermula menyurat kitab ini dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia dan lagi yang amat mengasihani di dalam negeri akherat akan sekalian hambanya yang beriman. Ammaba'du, kemudian daripada itu, maka inilah suatu mukhtashar ya'ni yang dipindahkan daripada kitab syu'batu l-iman yang diterjemahkan daripada asal bahasa Parsi kepada bahasa Arab. AKHIR TEKS: Barang siapa keluar daripada ta'at dan menceraikan akan jama'ah,kemudian mati ia, maka matinya itu, mati jahiliyyah. Bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Bahwasanya nanti ada kemudian kau hunat, maka barang siapa menghendaki akan bahwa menceraikan akan pekerjaan inilah umat padahal ia berhimpun, maka pukul oleh sekalian kamu dengan pedang, padahal tentu akan orang yang ada, maka tegahkan oleh sekalian mereka itu. Maka jika tiada boleh tertulak ia melainkan dengan pedang, maka hendaklah bunuh olehmu akan dia. Bermula murad dengan hunat ya'ni fitnah. Wallahu a'lam.
Berisi 50 syu'bat (cabang) iman, antara lain: tentang iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada al-Qur'an dan semua kitab yang diturun dari langit, iman kepada para nabi, iman dengan hari akhir (kiamat), iman dengan hidup setelah mati dan bangkit dari kubur, iman dengan taqdir Allah SWT. dan seterusnya.
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Naskah cukup baik walaupun kertasnya sudah berwarna kecoklatan, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam dan merah.
Van Ronkel, 1909: hal. 399.
hlm. yg ditulis 97 hlm. kosong: ii
Judul dalam teks: Sya'batu l-Iman. , judul luar teks: Kitab asy-Syu'batu l-Khamsun.
Naskah berbentuk Prosa Kertas dengan cap kertas Singa dalam lingkaran: CONCORDIA.
Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan buku digitalnya. Untuk baca buku lainnya Klik Ebook.