Senin, 21 Juli 2014

Ebook Risalah Hukum Qonun Online

Ebook Risalah Hukum Qonun Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah atau naskah berjudul   Risalah Hukum Qonun  (W 13) dalam format FlipBooks yang menampilkan buku dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). 
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Robbil Alamin. Hadza fi bayanir risalatil yahkumul qonuni fil lailati hadza sanani fi mulukil kubro wal waziidi. AKHIR TEKS: Maka disekakan pula lekalaki-lekalaki lain itu oleh bapanya itu maka didenda ibu bapanya itu seperti mana adai didenda itu juga melainkan hiyar juga. Adapun jikalau tiada tahu lekalaki-lekalaki itu tiada disekakan oleh ibu bapanya itu salah tiadala padanya laki.
Mengenai hukum-hukum dalam suatu negara. Bahwa hukum dibagi 3, yaitu hukum terhadap bendahara, hukum terhadap temenggung, dan hukum terhadap syahbandar. Diterangkan pasal-pasal mengenai majlis raja-raja, neger-negeri yang takluk pada suatu kerajaan, pembunuhan, dan hukum mengenai saling menuduh, dan lain-lain.
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Naskah dalam keadaan baik. Kertas coklat dan beberapa lembar sudah dilaminasi dengan kertas minyak.Tulisan masih jelas terbaca. Menggunakan tinta coklat tua dan merah. Penjilidan masih bagus dan dijilid dengan karton bersampul coklat.
hlm. yg ditulis 1-75 hlm. kosong: 34
Judul dalam teks: Risalah Hukum Qonun. , judul luar teks: -
Naskah berbentuk Prosa Kertas impor tipis dengan cap kertas Rumah tawon.
Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan buku digitalnya. Untuk baca buku lainnya Klik Ebook.