Minggu, 31 Agustus 2014

Ebook Naskah Dar ats-Tsamin Online

Ebook Naskah Dar ats-Tsamin Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah. Dar ats-Tsamin   (W 27) 
Naskah berbentuk Prosa Kertas dengan cap Singa dalam lingkaran: Pro Patria Eendragt Maakt Magt.
naskah baik walaupun kertasnya sudah berwarna coklat, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam dan tinta merah.
hlm. yg ditulis 210 hlm. kosong: i,ii.
Judul dalam teks: Dar ats-Tsamin , judul luar teks: Daroe 'Tz-Tzamin.
AWAL TEKS: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Dengan nama AllahTuhan yang amat murah bagi segala hambanya yang mu'min dan yang kafir di dalam negeri dunia ini, dan lagi yang amat mengasihani bagi segala hambanya yang mu'min jua di dalam negeri akherat. Kumulai menyrat kitab ini, al-Hamdu Lillahi l-ladzi dalla'ala wujudihi l-ka,inati. Artinya, bermula segala puji itu tertentu bagi Allah Tuhan yang menunjukkan atas wajib bersifat wujudnya oleh segala ka'inat AKHIR TEKS:Al-Hamdu Lillahi l-ladzi hadana lihadza wama kunnalinahtadia laula an hadanallahu wa shallallahu 'ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzdzakirun waghafala 'an dzikrihi l-ghafifilun. Telah selesai faqir al-muhtaj ila rahmati Rabbi l-ghaniyyi Daud ibn Abdullah Fathani daripada menerjemahkan Dar ats-Tsamin fi Bayani 'Aqa,idi l-mu'minina pada waktu zhuhur hari ahad 17 Sya'ban 1273.
Suatu risalah yang menguraikan tentang ilmu usuluddin dan aqidah ahli tauhid yang terhimpun dari beberapa kalam ulama yang muhaqqiqin, karya Daud bin Abdullah Fathani. Naskah ini selesai ditulis pada 17 Sya'ban 1273.
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.