Minggu, 31 Agustus 2014

Ebook Kitab al-Hikam Online

Ebook Kitab al-Hikam Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah. Kitab al-Hikam   (W 28). 
Naskah baik,tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam dan merah, terjilid dengan karton berlapis kertas berwarna coklat dengan punggung berwarna coklat muda.
Naskah berbentuk Prosa Kertas dengan cap Singa dalam lingkaran: PRO PATRIA ENSQUE LIBERTATE.
Van Ronkel, 1909: hal. 430.
AWAL TEKS: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim kata Syekh Imam Tajuddin Abu l-Fadal Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim anak Athaullah, min 'alamati l-i'timadi 'ala l-amali nuqshanu rraja 'inda wujudi z-zalali. Artinya setengah daripada alamat yang berjabat atas amal itu kurang harapnya tetkala diperoleh zalil, ya'ni tetkala keluar daripada yang dimaksudnya. AKHIR TEKS: Dan adalah selesai daripada menyalin kitab ini pada dua puluh lima hari bulan Muharram, hari Ahad jam pukul sembilan pagi pada hijrah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam seribu dua ratus lapan puluh sanah 1280 di dalam negeri riau Tanjung Pinang.
Uraian mengenai mistik dari Imam Tajuddin Abu l-Fadal Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaullah. Teksnya dengan berbahasa Arab dan diterjemahkan dengan bahasa Melayu kalimat demi kalimat. Naskah ini bertanggal, Riau Tanjung Pinang 1280.
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Judul dalam teks: - , judul luar teks: Kitab al-Hikam.
hlm. yg ditulis 62 hlm. kosong: - .
Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.