Rabu, 03 September 2014

Ebook Manuskrip Undang-Undang Perbuatan Datuk Besar di Hulu Online

Ebook Manuskrip Undang-Undang Perbuatan Datuk Besar di Hulu Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah. Manuskrip Melayu Undang-Undang Perbuatan Datuk Besar di Hulu (W 57). 
Naskah dalam keadaan baik. Kertas coklat. Tulisan jelas terbaca. Menggunakan tinta coklat tua dan merah. Penjilidan sudah mulai rusak; beberapa lembar halaman sudah terlepas dari punggungnya, dan dijilid dengan karton bersampul coklat.
Van Ronkel halaman 305.
Naskah berbentuk Prosa Kertas Kertas impor tebal dengan cap Taman Belanda: Propatria.
AWAL TEKS: Bismillahirrohmanirrohim. Pada tarikh seribu seratus enam puluh setahun 2 mei pada tujuh belas hari bulan Jumadil Akhir hari Jumat bahwa pada ketika itu maka titah Syah Alam Yang Maha Mulia terjinjing ke atas jamal pada keraja surat salin ambil taruh undang-undang perbuatan datuk besar dahulu alaihi Arrojit supaya muda hal tahu hukum yang sedikit-sedikit.AKHIR TEKS: Maka inilah bunyi titah yang maha mulia terpalu menteri dikekal surat itu. Tamat sudah muwafakat segala menteri pegawai ditetapkan tepintah seperti di dalam surat ini. Inilah hamba turut tamat menta'kinkan kalam.
Undang-undang ini terdiri dari pasal-pasal antara lain pasal mengenai syarat-syarat orang berniaga, pembagian keuntungan dan pembayaran utang-piutang. Pasal tentang hak dan kewajiban nakhoda, syhabandar, dan mata-mata. Pasal tentang hukuman bagi pencuri, penjudi, hukun syarah dan jual beli. Pasal tentang aturan dan adat bermasyarakat. Pasal tentang tugas dan kewajiban tumenggung, panglima kuala, rakyat penghulu mesjid, imam, khatib, bilal dan pasal tentang bahasa dan pakaian adat raja-raja.
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Judul dalam teks: -, judul luar teks: -.
hlm. yg ditulis i+113 hlm. kosong: -.
Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.