Rabu, 03 September 2014

Ebook Manuskrip Undang-Undang Adat Online

Ebook Manuskrip Undang-Undang Adat Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah. Manuskrip Melayu Undang-Undang Adat  (W 60). 
Naskah berbentuk Prosa Kertas Kertas impor tipis dengan cap Taman Belanda: Propatria.Van Ronkel halaman 308.Naskah dalam keadaan baik. Kertas coklat. Tulisan jelas terbaca dan ditulis dengan tinta coklat tua.Penjilidan masih baik namun beberapa halaman terlepas dari punggungnya. Dijilid dengan karton coklat.hlm. yg ditulis i-20 hlm. kosong: vii-xii.Judul dalam teks: -, judul luar teks: Undang-Undang Adat.AWAL TEKS: Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Alloh jua aku memohon taufik dan inayah kepada tuhan kita Robbul Alamin menasifkan segala perkataan undang-undang serta huku-hukuman yang telah dulu namakan dari pada awalnya mana ninik kita Ketumenggungan pada patik Sebatang. Naskah ini selesai ditulis pada tahun 1858. AKHIR TEKS:Tamatlah kitab undang-undang adat pada hari Jumat 25 hari bulan Muharam tahun Z masa Hijrah nabi Muhammad Sollallohu Alaihi Wassalam 1275 nan menuruh kan dia saya yang bergelar Datuk Raja Bandahara tahun 1858.Membicarakan mengenai hukum adat dan hukum syarak. Hukum adat ada 6 perkara, yaitu cupak yang asli, cupak buatan, kata pusaka, kata mufakat, kata bacari, dan kata dahulu dan kata batapati. Kemudian membicarakan mengenai undang-undang 4 perkara yaitu undang-undang negeri, undang-undang dalam negeri, undang-undang luhak, dan undang-undang 20Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.