Senin, 01 September 2014

Ebook Kitab An-Nuru l-Mubin Fi I'tikad kalimat Syahadatain Online

Ebook Kitab An-Nuru l-Mubin Fi I'tikad kalimat Syahadatain Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah. An-Nuru l-Mubin Fi I'tikad kalimat Syahadatain    (W 39). 
Naskah berbentuk Prosa Kertas inpor tebal dengan cap Taman Belanda.
Naskah baik, kertas inpor tebal, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam dan merah.
hlm. yg ditulis 91 hlm. kosong: ii,iii,iv.
Judul dalam teks: An-Nuru l-Mubin Fi I'tikad kalimat Syahadatain , judul luar teks: - .
AWAL TEKS: Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Aku memulai membaca kitab ini dengan nama Allah yang amat murah yang amat mengasihani. Al-hamdu Lillahi l-ladzi hadana li l-imani wa l-islami waja'alana min ahli s-sunnati wa l-jama'ati l-kiram. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menunjuki kami bagi iman dan islam dan menjadikan kami daripada ahli s-sunnah dan jama'ah yang mulia.AKHIR TEKS: Wa l-hajju wajibun liman istatha'a ilaihi sabilan waahkamuhu. Dan bermula haji wajib bagi barang siapa kuasa kepadanya berjalan. Bermula hukumnya
a. Risalah yang menguraikan tentang i'tikad ahli sunnah wa l-jama'ah dengan judul "An-Nurul Mubinfi I'tikad Kalimah Syahadatain. Pada halaman 50 terdapat keterangan, telah selesai daripada kitab ini Syarif 'Alawi bin Sayid Abi Bakar Syarif Husain Ba faqih al-Alawi al-Husaini Syafi'i al-Anshari al-Ghzali al-Hadrami at-Tarimi, pada 9 Rajab 1123 H. b. Kitab Fiqh tentang qawa'idu l-Islam (hal.58-91) (naskahnya tidak lengkap).
Aksara Arab, Bahasa Melayu.
Van Ronkel, 1909: hal 402.
Naskah berbentuk Prosa Kertas inpor tebal dengan cap Taman Belanda.
Naskah baik, kertas inpor tebal, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta hitam dan merah.
hlm. yg ditulis 91 hlm. kosong: ii,iii,iv.Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.