Rabu, 21 Januari 2015

Ebook Manuskrip Hikayat Muhammad Hanafiyyah (W 73) Online

Ebook Manuskrip Hikayat Muhammad Hanafiyyah (W 73) Online
http://opac.pnri.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-36340360&pType=Bibid&pLembarkerja=-1
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah Kuno.  Manuskrip Hikayat Muhammad Hanafiyyah (W 73).
Naskah berbentuk Prosa Kertas import tebal dengan cap -.
van Ronkel 1909, halaman 254.
Naskah sangat baik, kertasnya masih baik, tulisan jelas terbaca, menggunakan tinta berwarna hitam. Ada beberapa kalimat menggunakan bahasa Minangkabau.
hlm. yg ditulis 54 + (i) hlm. kosong: ii, iii.
Judul dalam teks: Muhammad Ali Hanafiyyah tatkala lagi kanak-kanak, judul luar teks: Hikayat Muhammad Ali Hanafiyyah lagi kecil.
AWAL TEKS: Wabihi nastain billahi Inilah hikayat pada menyatakan Muhammad Ali Hanafiyyah tatkala ia lagi kanak-kanak iayalah tuan baginda Ali iyalah anak tuan ..... cucu raja Syair 'Alam ....,AKHIR TEKS:Tamatlah hikayat Muhammad Ali Hanafiyyah pada hari Jumat hari bulan Muharram tahun 1858 nan membuat surat ini saya Datuk Raja Bandahara.
Dimulai dengan menceritakan Muhammad hanafiyyah tatkala masih kecil, dan tinggal bersama kakeknya di negeri Baniyar. Kakeknya itu bernama raja Syair 'Alam dan sangat mencintainya. Selanjutnya diakhiri dengan kisah Muhammad Ali Hanafiyyah masuk Islam.
Aksara Arab, Bahasa Melayu.

Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.