Jumat, 25 April 2014

Ebook Siyar as-salikin ila ibadah (4f) Online

Ebook Siyar as-salikin ila ibadah (4f) Online
http://opac.pnri.go.id/DetaliListOpac.aspx?pDataItem=0010-36093660&pType=Bibid&pLembarkerja=-1
pnri.go.id

Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah atau naskah berjudul  Siyar as-salikin ila ibadah /W 4f;  
Awal teks: Dan tempat kemudian dan bernikah sekedar yang menolongi dengan dia berbuat ibadah Alloh taala. Maka mengambil akan hartanya sekedar yang mencukupi akan belanja yang menolongi akan berbuat ibadah itu. AKHIR TEKS: Dan tiada aku mempunyai dia dan tiada aku mempunyai apanya melainkan dengan Aloh Tala yang Maha Tinggi dan yang Maha Besar dan rahmat Alloh dan selamanya atas penghulu kita Bani Muhammad Sollallohu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya sekalian amin wal hamdulillahi robbil alamin amin. Wasollallohu ala Sayyidin Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain amin. Tammat alkitab yaumul Khomisalmubarok. Nafa'na allohu bihi amin. Tamat.
ISI SINGKAT: Membahas masalah membelanjakan harta benda, keburukan kikir dan bakhil, tingkatan-tingkatan ria (memamerkan suatu perbuatan kepada orang lain), dan masalah ujub, takabur serta cara mengobatinya. Di samping itu juga membicarakan masalah ilmu tasawuf.
Aksara Arab, Bahasa Melayu. sumber, pnri.go.id
Dalam format FlipBooks yang menampilkan buku dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan buku digitalnya. Untuk baca buku lainnya Klik Ebook.