Selasa, 09 September 2014

Ebook Manuskrip Tajusalatin Online

Ebook Manuskrip Tajusalatin Online
perpusnas.go.id
Buku elektronik (disingkat Buku-e atau ebook) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku, majalah, Surat Kabar dan Kumpulan Foto serta Naskah Kuno.  Tajusalatin (W 65). 
Naskah berbentuk Prosa Kertas Kertas dengan cap PRO PATRIA EIUSQUE LIBERTATE.
Van Ronkel halaman 130.
Naskah masih baik, tulisan jelas terbaca, pada tepi kertas ada beberapa halaman yang kotor seperti bekas terkena air.
hlm. yg ditulis 216 + i, iii hlm. kosong: ii.
Judul dalam teks: -, judul luar teks: Hikayat Tajusalatin.
AWAL TEKS: Al-hamdu lillahi l-ladzi la syarika fi salakihi walahakima l-hikamahu lahu l-mulku walahu l-hukmu wahwa hukmu l-hakimin. Kama qala fi kitabi l-qadim qulillahumma malika l-mulki tu'ti l-mulka man tasya'u watanzi'u l-mulka min man tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudzillu man tasya'u biyadika l-khairi innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijullaila fi n-nahari wa tulijun nahara fi l-laili wa tukhriju l-hayya mina l-man tasya'u bighairi hisab, artinya: Segala puji bagi Allah ta'ala jua Tuhan seru sekalian alam bahwa yang tiada ada dalam kerajaanNya itu sekuat dan tiada ada yang menghukumkan bagi hukumnya itu ia jua empunya kerajaan dan Ia jua empunya hukum dan Iyalah yang terkeras hukumnya daripada sekalian hakim. AKHIR TEKS:Tamat al-kalam kepada tiga likur hari bulan Ramadhan pada hari Arba'a pada tahun sanah 1238.
Membicarakan beberapa nasihat dan petunjuk untuk segala raja dalam menjalankan pemerintahan. Terdiri dari dua puluh empat fasal antara lain: perihal mengenal Tuhan yang menjadikan sekalian alam; perihal mengenal dunia dan kehidupan dunia; perihal kesudahan kehidupan segala manusia pada ketika maut; perihal pangkat kerajaan; dan perihal pekerti raja-raja yang adil.
Aksara Arab, Bahasa Melayu. Sumber:perpusnas.go.id.
Adalah Manuskrip Melayu ditulis dalam bahasa arab dalam format FlipBooks yang ditampilkan dalam format 3D yang bisa dibuka-buka (flipping). Silahkan Klik gambar bukunya untuk langsung terhubung dengan file onlinenya (digital). Untuk baca ebook lainnya Klik Ebook.
Blogger Indonesia